ผลงานของเรา

เชื่อถือได้

HOME STYLE เราเป็นบริษัท ที่ทำงานด้านก่อสร้าง ตกแต่งต่อเติม ออกแบบ ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะ

รับประกันคุณภาพ

เราก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้างบ้าน อาคาร ทั้งภายในและภายนอก โดยช่างที่ชำนาญการด้านนี้โดยเฉพาะ

ราคายุติธรรม

เราคำนวณราคาให้เสร็จสรรพ ตามต้นทุน แรงงาน และงบประมาณของท่าน อย่างมีเหตุผล

บริการดีเยี่ยม

เราสัญญาว่างานของท่านจะเสร็จ ตามกำหนดตรงต่อเวลา ไม่ทิ้งงาน และรับผิดชอบงานของท่านจนเสร็จสมบูรณ์

เรารับเหมาก่อสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งต่อเติมบ้าน ซ่อมบำรุงปรับปรุง ออกแบบภายใน และออกแบบโครงสร้างบ้าน